„Coach jest kimś, komu zależy na tym, żeby ludzie tworzyli to, czego pragną, żeby podążali za swoimi wyborami, jeśli ich dokonają”.

Coaching koaktywny, Warszawa 2010, s. 23

dyplomowy kurs dla coachów

podstawowy kurs dla Coachów

rozwój dla Ciebie i Twojej firmy

ścieżka rozwoju dla wszystkich

Definicja coachingu

 

“W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym
i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”
.

 

W praktyce coaching polega na pomocy w osiągnięciu stanu samouświadomienia – czyli dojścia do punktu, w którym nie tylko naprawdę poznajesz siebie, ale też dzięki tej wiedzy czujesz się komfortowo i rozumiesz osobę, którą w sobie odkrywasz.

Twój coach ściśle współpracuje z Tobą w celu ustalenia i jasnego określenia zamiarów i celów oraz opracowania planu działania umożliwiającego ich osiągnięcie. Określenie ich sprawi, że zrozumiesz co jest naprawdę ważne dla Ciebie w życiu, a następnie umożliwią Ci podjęcie za nie odpowiedzialności, ułatwi budowanie i działanie według planów, które pomagają urzeczywistnić owe priorytety. Podsumowując, coaching polega na pomocy w tworzeniu i wypracowaniu najlepszej wersji Twojej największej osobistej wizji; w osiągnięciu sukcesu – sukcesu będącego ciągłym urzeczywistnianiem godnego celu lub ideału.

Proces, przez który będziesz prowadzony, rozpocznie się od przewartościowania Twojej obecnej pozycji, określenia kim naprawdę jesteś, jakie masz priorytety oraz podjęcia wyraźnej i świadomej decyzji na temat przyszłości, którą chciałbyś stworzyć. Z pomocą Twojego prywatnego coacha naprawdę możesz ponownie ukształtować swoje życie, przezwyciężyć wszystkie przeszkody i żyć życiem, jakie kochasz.

Coaching polega właściwie na rozmowie – czyli dialogu między Tobą a Twoim coachem. Z punktu widzenia efektywności i zorientowania na wynik coaching działa na zasadzie uświadamiania sobie tego, co już wiemy. W rzeczywistości znasz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania – zadane i niezadane. Twój coach zapewni Ci istotną pomoc, wsparcie i zachęci do tego, by ich szukać i je znajdować; będzie prowadzić Cię drogą do zadawania prawidłowych pytań i umiejętności postępowania z odpowiedziami.

Coaching to także uczenie się, i mimo iż coach nie jest nauczycielem i nie zawsze będzie wiedzieć lepiej od Ciebie jak powinno się postępować, nie ma to znaczenia. Coach będzie obserwował wzory, ustali poziom nowych, mających większą szansę na powodzenie działań i wówczas będzie pracować z Tobą nad wprowadzeniem ich w życie. To wymaga uczenia się za pomocą różnych technik coachingowych, takich jak słuchanie, rozważanie, zadawanie pytań i zapewnianie informacji. Wreszcie, co najważniejsze, Twój coach pomoże Ci nauczyć się samokorygować i samotworzyć. Oznacza to, że nauczysz się jak korygować własne zachowanie, stawiać własne pytania i znajdować na nie odpowiedzi.

Gerard O’Donovan

Dyrektor zarządzający

Noble Manhattan Coaching Ltd