„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”.

Gerard O’Donovan

dyplomowy kurs dla coachów

podstawowy kurs dla Coachów

rozwój dla Ciebie i Twojej firmy

ścieżka rozwoju dla wszystkich

Coachingowe Grupy Wsparcia

 

Noble Manhattan Coaching we wszystkich krajach, w których funkcjonuje, rozwinęła inicjatywę nazwaną Coachingowymi Grupami Wsparcia (Coaching Support Groups). Są to społeczności coachów, które spotykają się raz w miesiącu w największych miastach poszczególnych państw. Przykładowo w Londynie jest ich 5, w Bukareszcie 2.  Przy pełnej biznesowej współpracy i wykorzystaniu zasobów merytorycznych IBD Business School, chcemy zainicjować działalność takich grup w kolejnych miastach Polski. Celem funkcjonowania Coachingowych Grup Wsparcia jest szerzenie idei coachingu wśród zainteresowanych oraz integracja środowiska osób już aktywnie działających na polu coachingu.

 

Coachingowe Grupy Wsparcia działające w Polsce:

Białystok – Lider, Agnieszka Chmur agnieszka.chmur@noblemanhattan.pl

Warszawa – Lider, Elżbieta Curyło Elacurylo@op.pl ; Agata Węgier – Ciernei, agataciornei@gmail.com

Szczecin – Lider, Bogusław Michalak boguslaw.michalak@morepracownia.pl

Wrocław – Lidia Sarna lidia.sarna@gmail.com ; Wojciech Berg, wojtekberg@yahoo.com

Kraków – Lidia Sarna lidia.sarna@gmail.com ; Wojciech Berg, wojtekberg@yahoo.com

 

Cele i przebieg spotkań

Celem spotkań w ramach grup wsparcia jest wymiana doświadczeń w zakresie coachingu, uzyskanie pomocy, wysłuchanie interesującego wykładu o tematyce coachingowej lub związanej z rozwojem osobistym. Grupa jest też platformą spotkań i ćwiczeń dla uczestników prowadzonych kursów i studiów coachingowych oraz miejscem ułatwiającym poszukiwanie klientów. Coachingowe Grupy Wsparcia są też swego rodzaju centrum informacyjnym o najnowszych trendach, możliwości certyfikacji i akredytacji coachingowej oraz dostępnych opcjach nauki.

Spotkania Grup odbywają się raz w miesiącu w ustalonym miejscu i składają na:

  • 45-60 minutowy warsztat z dziedziny coachingu lub rozwoju osobistego,
  • 3 równoległe moduły:
    • coaching indywidualny pomiędzy uczestnikami,
    • mastermind – praca przy pomocy grupowego narzędzie coachingowego,
    • study buddy – wspólna praca pomiędzy słuchaczami kursów Noble Manhattan i innych szkół lub spotkanie traktujące ogólnie o szkołach coachingu, kursach i akredytacjach coachingowych.

 

Zasady są transparentne i niespotykane – nie ograniczamy innych akredytacji czy coachów z pozostałych szkół – co powoduje, że ludzie chętnie przychodzą i tworzy się rzeczywista społeczność coachów – bez podziałów!

Raz do roku organizowane jest spotkanie wszystkich liderów Coachingowych Grup Wsparcia w Polsce podczas których ustalamy strategię rozwoju na nadchodzący rok i wymieniamy się doświadczeniami, udoskonalając naszą wspólną inicjatywę.

Od 2012 roku rozpoczynamy również organizację Ogólnopolskiej Konferencji Noble Manhattan Coaching, gdzie będą prezentowane najlepiej ocenione tematy wystąpień z całego roku. Na konferencję będą zapraszani wszyscy zadeklarowani członkowie Coachingowych Grup Wsparcia z całej Polski.

Osoby chętne do rozwoju inicjatywy Coachingowych Grup Wsparcia, zainteresowane dokładniejszymi informacjami na temat przebiegu spotkań, ich organizacji, społeczności skupionych wokół nich i wszystkich korzyści związanych z uczestniczeniem w spotkaniach i przynależnością do Grup, serdecznie zapraszam do kontaktu: Agnieszka Ausfeld, aausfeld@ibd.pl, tel. 695 339 550.


 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach odsyłamy do podanych powyżej Liderów poszczególnych, istniejących już Grup.