„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”.

Gerard O’Donovan

dyplomowy kurs dla coachów

podstawowy kurs dla Coachów

rozwój dla Ciebie i Twojej firmy

ścieżka rozwoju dla wszystkich

Certificate in Workplace Coaching® (CWPC®)

Dla kogo?

Certificate in Workplace Coaching® (CWPC®) to akredytowany i certyfikowany, wewnętrzny kurs coachingu dla menedżerów. Program ten został akredytowany przez International Institute of Coaching (IIC) i Institute of Leadership & Mangement (ILM).

Program jest przeznaczony dla menedżerów, superwizorów i liderów zespołów w organizacjach, które pragną wdrożyć coaching jako preferowany styl zarządzania i rozwoju kadry. Treść i struktura programu czynią go odpowiednim zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na dwie części warsztatowe, trwające odpowiednio 3 i 2 dni, w odstępie sześciu tygodni. Podczas tej przerwy uczestnicy szkolenia otrzymują do wykonania zadania w postaci pracy coachingowej, która wiąże się z coachingiem pracowników, odbyciem seminariów telekonferencyjnych i pracą indywidualną ze swoim coachem – mentorem.

Oznacza to, że cały program certyfikacyjny trwa mniej niż 7 tygodni i niesie ze sobą dodatkową korzyść w postaci ciągłego, trwającego bezterminowo wsparcia merytorycznego dla studentów Noble Manhattan Coaching. W szkoleniu może wziąć udział jednorazowo do 25 uczestników, a koszt udziału jednej osoby wynosi wówczas 4.800 PLN zw. z VAT.

Istnieje możliwość dodatkowych 3 dni warsztatowych w ramach specjalnego pakietu Supervised Coaching Masterclass® (Mistrzowskich Warsztatów Coachingowych z Superwizją®) stworzonego z myślą o kursie CWPC®, w celu dodatkowego wzmocnienia praktycznego treningu umiejętności coachingowych uczestników.

Każdorazowo w treści szkolenia mogą zostać uwzględnione takie aspekty, jak odwołanie do misji i wizji, wartości organizacji i wszelkich innych ważnych czynników.

Zawartość kursu

W programie wykorzystane są nie tylko „konwencjonalne” modele coachingu, np. model TGROW. Uczestnicy zostaną również zaznajomieni z najnowocześniejszymi technikami, takimi jak Appreciative Inquiry, wykorzystywaną w celu rozwiązania problemów i przekazywania informacji zwrotnej, a także z wysoko ocenionym narzędziem do tworzenia profilów osobowości, Strengths Deployment Inventory® – SDI®, służącemu zrozumieniu zachowania w miejscu pracy.

Program CWPC® jest realizowany przez doświadczonych trenerów i akredytowanych coachów Noble Manhattan. Jednorazowo może w nim brać udział do 25 uczestników, a zajęcia odbywają się w miejscu dogodnym dla klienta. Treść każdego programu CWPC® jest dostosowana do potrzeb organizacji klienta.

Podstawowe zagadnienia:

 • Coaching wyników
 • Metodologie coachingu
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
 • Rozmowy coachingowe

Certyfikaty i akredytacje

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Certified Coach (CertNMC);
 • Institute of Leadership & Management (ILM) – endorsed ILM;
  • wymagana dodatkowa opłata za członkostwo opłacana do ILM – 115GBP,
 • International Institute of Coaching (IIC) – poziom Certified at Work Coach;
  • spełnione wymagania edukacyjne (100 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy uzupełnić godziny praktycznego coachingu do 50 wymaganych,
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 95EUR.

 

Warunki cenowe

Cena kursu– 4.800 PLN zw. z VAT/os (120.000 PLN zw. z VAT za grupę, niezależnie od liczby uczestników, maks. 25)

Specjalny pakiet 3 warsztatów Masterclass – 1.250 PLN zw. z VAT (opcja)

 • kurs dostępny w formule zamkniętej dla maksymalnie 25 uczestników,
 • dopasowanie zawartości kursu do organizacji.

 

Kontakt: 22 768 20 22, 695 330 033