„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”.

Gerard O’Donovan

dyplomowy kurs dla coachów

podstawowy kurs dla Coachów

rozwój dla Ciebie i Twojej firmy

ścieżka rozwoju dla wszystkich

Coaching Fundamentals Certificate® (CFC®)

Dla kogo?

 

Coaching Fundamentals Certificate® (CFC®) – podstawowy kurs certyfikowany, adresowany zarówno dla osób zainteresowanych ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching), jak i korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching). Program obejmuje niezbędne podstawy do wykorzystywania umiejętności coachingowych dla osób, które pracują jako coachowie niezależnie działający na rynku lub z pozycji menedżera czy też odpowiadają za coaching wewnątrz organizacji.

Z założenia program stanowi niezbędne minimum edukacyjne dla osób potrzebujących ogólnej wiedzy coachingowej w firmie poprzez swoje działania i warsztat coacha. Jest również początkiem drogi nabywania pełnej wiedzy coachingowej podczas kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha – Practitioner Coach Diploma® (PCD®), Certificate in Workplace Coaching® (CWPC®) i wyżej.

 

 

 

Certyfikaty i akredytacje

Coaching Fundamentals Certificate® umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowej certyfikacji, przyznawaną przez następujące organizacje:

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Certified Coach (CertNMC);
 • Institute of Leadership & Management (ILM) – ILM (poziom 3);
  • wymagana dodatkowa opłata za członkostwo opłacana do ILM – 115GBP,
 • International Institute of Coaching (IIC) – poziomy Accredited Practitioner Coach lub Certified at Work Coach;
  • spełnione wymagania edukacyjne (150 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy uzupełnić godziny praktycznego coachingu do 50 wymaganych,
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 95EUR.

Zawartość kursu

W cenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna)
 • 3 indywidualne sesje mentorskie, będące weryfikacją nabytych umiejętności
 • dla każdego z uczestników możliwość wielokrotnego udziału w warsztatowej, 3-dniowej części kursu (ponowny udział w części warsztatowej wymaga poniesienia jednostkowych kosztów 500zł związanych z wynajmem sal szkoleniowych i wyżywienia)
 • materiały do nauki własnej – podręcznik i przewodnik po kursie
 • książka „Coaching koaktywny”
 • tematyka warsztatów:
  • – cztery filary coachingu
  • – umiejętność słuchania w coachingu
  • – umiejętność zadawania pytań w coachingu
  • – model coachingowy TGROW
  • – wartości
  • – coaching w organizacjach
 • minimum 10 godzin coachingu praktycznego
 • indywidualny dziennik studenta.

 

Szczegółowa zawartość kursu

 

Warunki cenowe

 • Cena kursu stacjonarnego– 4.500 PLN zw. z VAT

Ponadto:

 • ukończenie kursu Coaching Fundamentals Certificate® umożliwia udział w kursie Practitioner Coach Diploma® po cenie pomniejszonej o 2000 PLN  i z indywidualnie dopasowanym programem.

Warunki udziału

 • podpisanie umowy,
 • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego,
 • wpłata należnej kwoty,
 • rozmowa przyszłego uczestnika z osobą odpowiedzialną za rekrutację.

 

 

 Kontakt: 22 768 20 22, 695 330 033